Hulp op maat!

Distinto is een kleinschalige jeugdhulporganisatie en biedt begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren tot 18 jaar die te maken hebben met psychische psychiatrische problematiek. Te denken valt aan ADHD, autisme, angst, depressie, trauma of hechtingsproblematiek.

Aanbod

Ons aanbod is erop gericht kinderen en jongeren te helpen in hun ontwikkeling, hun zelfstandigheid te bevorderen en hen handvatten te bieden om goed om te gaan met de aanwezige problematiek.

Begeleiding

Begeleiding in de thuissituatie wordt ingezet om wat moeilijk loopt te veranderen.

Lees meer…

Opvang

Naast dagopvang organiseren we in het weekend en de schoolvakanties ook logeeropvang.

Lees meer…

Onderwijs

Op diverse scholen in de regio bieden we jeugdhulp om uitval te voorkomen en kinderen te helpen zich in de klas te handhaven.

Lees meer…

Behandeling

Ook voor een breed aanbod van onderzoek en behandeling kunt u bij ons terecht.

Lees meer…

Training

In samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bieden we diverse trainingen aan.

Lees meer…

Identiteit

Distinto heeft een christelijke identiteit. In ons doen en laten willen wij herkenbaar zijn als organisatie die open staat voor alle kinderen en hun ouders, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond.

Laatste nieuws

Bij kwaliteit hoort goede koffie!

Bij kwaliteit hoort goede koffie!

Op 15 juli 2021 heeft Distinto een tweede vestiging geopend. Op deze locatie bieden we behandeling en training aan. Wij gaan voor kwaliteit in ons aanbod en daar hoort natuurlijk ook lekkere koffie bij. Mariska Lamme van Fortune Coffee Regio Rijnmond heeft ons goed...

Lees meer
Distinto 10 jaar!

Distinto 10 jaar!

Op 28 maart 2021 bestond Distinto 10 jaar! Vanwege corona hebben we hier in het klein bij stil gestaan. We zijn trots op wat bereikt hebben in de afgelopen jaren en we blijven ons ook in de toekomst voor kinderen en gezinnen die onze hulp nodig hebben.

Lees meer
Stop! Hoe los ik het op?

Stop! Hoe los ik het op?

Distinto biedt diverse trainingen aan. Zo ook de training ‘Stop, hoe los ik het op?'. De training is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar en zij leren tijdens deze training hoe zij problemen op kunnen lossen, maar ook hoe zij zelf invloed kunnen hebben op het...

Lees meer