Kwaliteit

Kwaliteitskeurmerk

Distinto is een gecertificeerde instelling en voldoet aan de norm HKZ Jeugdzorg en bijbehorend addendum in relatie tot het Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Onze organisatie is te vinden in het HKZ-register:

> Ga naar de website van het HKZ-register.

Beroepsregister SKJ

Onze medewerkers staan geregistreerd in het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) beheert dit beroepsregister. Professionals kunnen zich registreren en na vijf jaar een herregistratie aanvragen. Daarbij moeten zij aantonen dat ze hun vakbekwaamheid op peil houden. De geregistreerde professionals houden zich aan de voor hen geldende professionele standaarden en vallen onder het tuchtreglement van SKJ.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Onze medewerkers hebben de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ te handelen.

Distinto heeft een aandachtsfunctionaris meldcode. De aandachtsfunctionaris is een belangrijk persoon bij het implementeren, handelen en borgen van de Meldcode Huiselijk Geweld. De aandachtsfunctionaris heeft onder andere een coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode indien er een vermoeden is van huiselijke geweld en kindermishandeling.

Klantenraad

De klantenraad is een onafhankelijke belangenorganisatie voor ouders en/of vertegenwoordigers van klanten die hulp of begeleiding krijgen van Distinto. De klantenraad bespreekt onderwerpen die alle klanten van Distinto aangaan en geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en medewerkers van Distinto. Advies over bijvoorbeeld de kwaliteit van hulp- en zorgverlening, of over organisatie en financiën.

Klanten en hun ouders kunnen bij de klantenraad terecht met vragen over bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg en begeleiding die u ontvangt.

De klantenraad dient uit minimaal drie en maximaal vijf personen te bestaan. Op dit moment bestaat de klantenraad uit vijf personen:

  • Janneke Lagendijk
  • Petra van der Heiden
  • Jacobi de Wildt
  • Marjolijn Qualm
  • José Jacobse

U kunt uw vragen aan de klantenraad voorleggen per email: distinto.klantenraad@gmail.com

Mocht u ook interesse hebben in een plaats binnen de klantenraad en u wilt meer informatie? Neemt u dan contact op met Ingrid Hartog: 06-53653113

Vertrouwenspersoon AKJ

Ouders en kinderen die met jeugdhulp te maken krijgen, zijn daarvan afhankelijk. Dat maakt het soms lastig om zaken te bespreken die hen dwars zitten. Want het is nou eenmaal zo dat er ook wel eens iets fout gaat. Of dat de meningen verschillen. Als er zaken in de hulpverlening niet goed lopen, kan de vertrouwenspersoon van het AKJ daarbij helpen. Niet door het zelf op te lossen, maar door samen met het kind, de jongere of de ouder de oplossing te vinden. Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op de website van het AKJ.

> Ga naar de website van het AKJ.

Klacht indienen

De medewerkers van Distinto doen hun uiterste best om de beste hulpverlening te bieden aan uw kind. Toch is het mogelijk dat u andere verwachtingen had of niet helemaal tevreden bent over de geleverde hulp. We raden u aan om daar niet mee rond te blijven lopen en de klacht te melden. informatie over de mogelijkheden tot indienen van een klacht en het klachtenformulier vindt u hier.