Lid Raad van Toezicht

Distinto is een kleinschalige jeugdhulporganisatie in Barendrecht. De organisatie, bestaande uit ruim veertig medewerkers, biedt begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren tot 18 jaar die te maken hebben met psychische psychiatrische problematiek. Te denken valt aan ADHD, autisme, angst, depressie, trauma of hechtingsproblematiek.

Distinto staat voor: helder, duidelijk en uitgesproken. Wij werken transparant en zoeken naar de juiste ’toon’ om ruimte te creëren voor nieuwe oplossingen. Binnen een steeds veranderende context heeft Distinto de ambitie om hulp van goede kwaliteit aan kinderen, jongeren en ouders te blijven leveren. Distinto biedt hulpverlening zo dicht mogelijk in de directe leefomgeving van klanten aan, zodat deze zoveel mogelijk binnen het eigen netwerk geholpen worden.

Onze medewerkers zijn bewogen met hun klanten. De bron van deze bewogenheid is Gods liefde voor mensen. Vanuit Zijn barmhartigheid willen wij naar anderen omzien. Dit is een grondhouding die zich uit in daden. In ons werk zoeken we het goede voor onze klanten en voor elkaar. Distinto staat open voor alle kinderen, jongeren en hun ouders.

Distinto wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. Begin april 2021 is een vacature ontstaan en daarom zijn wij op zoek naar een:

Lid van de Raad van Toezicht

De kandidaat:

  • Heeft idealiter ervaring binnen het sociaal domein in het algemeen en de jeugdzorg in het bijzonder;
  • Onderschrijft van harte de missie en visie, kernwaarden en de christelijke identiteit van Distinto;
  • Beschikt over aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten;
  • Heeft het vermogen om de directeur-bestuurder met raad en daad terzijde te staan en het gevoerde beleid en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen langs de richtlijnen van de Zorgbrede Governance Code;
  • Is in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
  • Heeft inzicht in de kwaliteits- en veiligheidseisen die aan een organisatie als Distinto gesteld worden;
  • Heeft idealiter een relevant netwerk op het domein van (gemeente)politiek/zorg/jeugd.

Uiteraard geldt voor de kandidaat dat hij/zij affiniteit heeft met de organisatie en hart heeft voor de jeugdzorg. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke of persoonlijke belangenverstrengeling.

Per mail is een profielschets op te vragen bij de secretaris van de Raad van Toezicht. Ook voor overige vragen kunt u contact opnemen met Robert-Jan Borsboom: robertjanborsboom@gmail.com